TARIEVEN

 

Tarieven Ayurvedische consulten en behandelingen:

Persoonlijk Ayurvedisch voedings- en lifestyle advies  € 145,00

bevat: uitgebreide anamnese van 1,5 uur, op de persoon afgestemd voedings- en lifestyle advies, telefonische toelichting op het advies (max. 30 min.) en gedurende 8 weken wekelijkse begeleiding op via email gestelde vragen

Vervolg Consult / behandeling:  € 55,00 (~45 min.)

Telefonisch vervolg Consult: € 35,00 (max. 30 min.)

Ayurvedische kruiden en Pancha Karma behandelingen: op aanvraag

 

Tarieven Touch of Matrix behandelingen:

Intake en 1e behandeling: € 90,00  (~ 1,5 uur)

Vervolg behandeling: € 55,00 (~ 45 min.)

 

Betaling: contant na afloop van de behandeling, u ontvangt desgewenst een factuur.

 

VERGOEDING

 

Vergoeding door zorgverzekeraars:

De kosten van alternatieve behandelwijzen worden veelal door zorgverzekeraars vergoed als uw behandelaar als gediplomeerd lid is aangesloten bij een door uw zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging.  

 

Sylvia Straver is A-licentiehouder bij beroepsvereniging VBAG waardoor veel zorgverzekeraars haar behandelingen geheel of gedeeltelijk vergoeden vanuit het aanvullende pakket.

 

U heeft dus een aanvullende zorgverzekering nodig met dekking voor alternatieve geneeswijzen! U heeft hiervoor geen doktersverwijzing nodig heeft.

 

Raadpleeg altijd de voorwaarden van uw aanvullende zorgverzekering om zeker te zijn wat u wel en niet vergoed krijgt. U declareert altijd zelf uw consult- en behandelkosten bij uw zorgverzekering.

 

Alternatieve behandelwijzen zijn andere dan gebruikelijke (reguliere) behandelwijzen. Zij vormen daar vaak een aanvulling op, maar kunnen ook op zichzelf staan. Het is wenselijk uw huisarts of specialist op de hoogte te stellen als u gebruik maakt van alternatieve behandelwijzen en/of kruidenpreparaten.

 

Registratienummers:

Licentienummer VBAG: 2.110808A

Registratienummer RBCZ: 911930R

AGB Code Zorgverlener: 90-44872

AGB Code Praktijk: 90-53555

KvK: 75315904

 

Beroepsverenigingen:

De VBAG is een beroepsvereniging van zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Zij waken in het belang van cliënten over de kwaliteit van haar leden. Door middel van strenge selectiecriteria (o.a. opleiding), een registratiesysteem, beroepscode en de verplichte bij- en nascholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. Alle VBAG-leden zijn beëdigd en zijn daardoor gehouden aan regels.  De overkoepelende stichting RBCZ registreert en certificeert therapeuten op HBO niveau in de complementaire gezondheidszorg. Zij verleent daarnaast diensten aan de beroepsverenigingen. Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijke Klacht- en Tuchtrechtregeling. Meer informatie over de VBAG kunt u vinden via www.vbag.nl. Informatie over de RBCZ vindt u op www.rbcz.nl.

In geval van een klacht wordt u verzocht eerst per e-mail contact op te nemen met JUNONET Praktijk. Indien de klacht volgens u niet naar behoren is behandeld, kunt u terecht bij de Klacht en Tuchtrechtcommissie van RBCZ.